שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

Fortinet FortiToken™ 220 Two-Factor Authentication
One-Time Password Token

FortiToken-220

Fortinet FortiToken Series
Fortinet FortiToken-220
Five pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-5
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Ten pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-10
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Twenty pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-20
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Fifty pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-50
המחיר שלנו: הצעת מחיר
One hundred pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-100
המחיר שלנו: הצעת מחיר

מחירים נוספים מופיעים למטה, או לחצו כאן!

שימו לב: כל המחירים באתר כוללים מע"מ. החיוב יבוצע על פי שער "העברות והמחאות מכירה" של המטבע (דולר אמריקאי) ביום אישור ההזמנה.

Overview:

Strong Authentication at Your Fingertips

OATH compliant Time-based One-Time Password (TOTP) tokens lets you solve Network Authentication Security problems affordably by adding a Second Factor for Strong Authentication. Relying solely on static passwords for remote access to your VPN and web sites provides only weak authentication, because your users’ passwords are vulnerable to theft or guessing, as well as dictionary and brute-force attacks. To solve these problems you can deploy FortiToken.

Leverage Existing Fortinet Platforms

Besides offering out-of-the-box interoperability with any time-based OATH compliant authentication server, such as the FortiAuthenticator from Fortinet, the FortiToken can also be used directly with the FortiGate® consolidated security platform, including High Availability configurations. FortiGate has an integrated authentication server for validating the FortiToken as the second authentication factor for SSL VPN, IPSec VPN, Captive Portal and Administrative login, thereby eliminating the need for the external RADIUS server ordinarily required when implementing two-factor solutions.

Online Activation with FortiGuard®

You can activate your FortiToken tokens online directly from FortiGate or FortiAuthenticator using the FortiGuard® Center, which maintains your token seeds in a managed service repository. Once the seeds are activated, they can no longer be accessed from FortiGuard, ensuring that your seeds are safe from compromise. Alternatively, Fortinet also offers an encrypted activation CD solution.

Highlights

FortiToken Advantages

 • Reduces costs and complexity by using your existing FortiGate as the two-factor authentication server
 • Perpetual token license eliminates annual subscription fees
 • Scalable solution offers low entry cost and TCO
 • Zero footprint solution

Main Features

 • Integrated with FortiClient™ and protected by FortiGuard
 • OATH TOTP compliant
 • Large, easy-to-read, LCD display
 • Long-life Lithium battery
 • Tamper-resistant/tamper-evident packaging

Supported Platforms

 • FortiOS 4.3 and up
 • FortiAuthenticator — all versions

Highlights:

FortiToken 200/200CD

The OATH compliant, time-based One-Time Password (OTP) FortiToken 200 is part of Fortinet’s broad and flexible two-factor authentication offering; it is a small, keychain-sized device that offers real mobility and flexibility for the end-user. There is no client software to install; simply press the button and the FortiToken 200 generates and displays a secure one-time password every 60 seconds to verify user identity for access to critical networks and applications. The big LCD screen of the rugged FortiToken 200 is much easier to read than other OTP tokens and there is an indicator on the screen displaying the time left until the next OTP generation. FortiToken 200CD tokens are shipped with an encrypted activation CD for the ultimate in OTP token seed security.FortiToken 200/200CD The OATH compliant, time-based One-Time Password (OTP) FortiToken 200 is part of Fortinet’s broad and flexible two-factor authentication offering; it is a small, keychain-sized device that offers real mobility and flexibility for the end-user. There is no client software to install; simply press the button and the FortiToken 200 generates and displays a secure one-time password every 60 seconds to verify user identity for access to critical networks and applications. The big LCD screen of the rugged FortiToken 200 is much easier to read than other OTP tokens and there is an indicator on the screen displaying the time left until the next OTP generation.

FortiToken 200CD tokens are shipped with an encrypted activation CD for the ultimate in OTP token seed security.

FortiToken 220

The FortiToken 220 OTP token is a mini credit card form factor token. The card can be shipped with a precut hole for key ring application. Its sleek and slim design fits neatly into your wallet.

Specifications:

FORTITOKEN 200 / 200CD   FORTITOKEN 220
Onboard Security Algorithm OATH-TOTP (RFC6238)
OTP Spec 60 seconds, SHA-1
Component 6-digit high contrast LCD display Built-in button, 6-character LCD screen, Globally unique serial number
Dimensions (Length x Width x Height) 61.5 x 27.5 x 11.5mm 68 x 38 x 1 mm
Hardware Certification RoHS Compliant RoHS, CE, FCC (certificates pending)
Operating Temperature 14–122°F (-10–50°C) 32–122°F (0–50°C)
Storage Temperature -4–158°F (-20–70°C) 14–140°F (-10–60°C)
Water-Resistant IP54 (Ingress Protection)
Casing Hard Molded Plastic (ABS) Tamper-Evident
Secure Storage Medium Static RAM
Battery Type Standard Lithium Battery
Battery Lifetime 3–5 Years
Customization Available* Casing Color, Company Logo, Faceplate Branding

*Customizations are quantity-based

PLATFORM SCALABILITY

FortiToken scalability for specific platforms can be found in the Fortinet Product Matrix located at http://www.fortinet.co.il/sites/default/files/productdatasheets/Fortinet_Product_Matrix.pdf

Documentation:

Download the Fortinet FortiToken Datasheet (PDF).

הערות תמחור:

Fortinet FortiToken Series
Fortinet FortiToken-220
Five pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-5
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Ten pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-10
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Twenty pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-20
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Fifty pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-50
המחיר שלנו: הצעת מחיר
One hundred pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license for FortiToken 220
#FTK-220-100
המחיר שלנו: הצעת מחיר